©2018

Medlem av Den Norske Advokatforeningen

"Fremme rett og hindre urett"

Advokat Øystein Hjelmeset bistår privatpersoner, næringsdrivende og kommuner i Sogn og Fjordane og på Søre Sunnmøre.

Bistanden knytter seg hovedsaklig til fire særskilt utvalgte fagområder:

  1. Fast eiendom

  2. Arv og skifte

  3. Økonomisk familierett

  4. Tvisteløsning og prosedyre