"Fremme rett og hindre urett"

Advokat Øystein Hjelmeset bistår privatpersoner, næringsdrivende og kommuner - hovedsaklig innenfor fire særskilt utvalgte fagområder:

  1. Fast eiendom

  2. Arv og skifte

  3. Økonomisk familierett

  4. Tvisteløsning og prosedyre

Advokat Øystein Hjelmeset får oppdrag fra store deler av landet. 

Medlem av Den Norske Advokatforeningen

©2018