top of page
Introducing our law firm

Juridisk rådgivning og bistand 

Om firmaet

Advokat Øystein Hjelmeset driver en moderne advokatvirksomhet som tilbyr effektiv juridisk rådgivning og bistand med høyt faglig nivå, og bistår privatpersoner, næringsdrivende og kommuner. Firmaet ble startet i 2018 og består av advokat Øystein Hjelmeset, som inngår i kontorfellesskapet Advokatane Lothe, Mardal & Hjelmeset på Sandane. Øystein Hjelmeset har spesialisert seg innenfor fagområdene arv og skifte, fast eiendom, økonomisk familierett samt tvisteløsning og prosedyre

Fagområder

Arv og skifte

Advokat Øystein Hjelmeset har lang erfaring og god kompetanse innen arv og skifte, og kan mellom annet bistå med opprettelse av testament og fremtidsfullmakter, arveplanlegging og ved generasjonsskifte av landbrukseiendommer.

Fast eiendom

Fagområdet fast eiendom spenner vidt, og omfatter blant annet tingsrett, plan-og bygningsrett, ekspropriasjon og grunnerverv, boligrett og mye annet. Advokat Øystein Hjelmeset har bred erfaring innenfor fast eiendom, og arbeider blant annet mye med jordskiftesaker.

Økonomisk familierett

Advokat Øystein Hjelmeset har både som advokat og dommerfullmektig jobbet mye med økonomisk familierett, herunder ved å yte bistand i økonomiske oppgjør mellom tidligere ektefeller og samboere.

Tvisteløsning og prosedyre

Tvisteløsning og prosedyre omfatter forhandlinger, utenrettslig mekling, rettsmekling og prosedyre for domstolene. Advokat Øystein Hjelmeset har en variert og bred erfaring fra tvisteløsnings- og prosedyreoppdrag

Fremme rett og hindre urett

bottom of page