Advokat Øystein Hjelmeset er fullt ut operativ. 

På grunn av dagens situasjon, med spredning av Coronavirus, vil det i utgangspunktet være stengt for personlig oppmøte fra klienter og andre på kontoret.

 

Personlig oppmøte på kontoret må avtales særskilt på forhånd, og det må da tas særskilte forholdsregler. 

Jeg er tilgjengelig per telefon og e-post, og har tilrettelagt med nødvendig utstyr for å avholde videokonferanse.