Fast eiendom

Fagområdet fast eiendom spenner vidt, og omfatter blant annet følgende:

  • Tingsrett

  • Plan- og bygningsrett

  • Ekspropriasjon og grunnerverv

  • Jordskiftesaker

  • Mangelsaker etter avhendingsloven

  • Forbrukerentreprise (bustadoppføringsloven)

  • Boligrett (husleie, eierseksjonsameier m.m.)

Advokat Øystein Hjelmeset fikk etter studiet sin grunnopplæring i fast eiendom hos Advokatfirmaet Thommessen i Bergen, og har etter dette både som dommerfullmektig og advokat jobbet mye med fast eiendom - herunder i Advokatfirmaet Harris, som lenge har hatt fast eiendom som sitt hovedfelt.

Tvister knyttet til fast eiendom er ofte dekket av en rettshjelpsforsikring, noe som innebærer at store deler av kostnadene knyttet til tvisten blir dekket av forsikringsselskapet. Se nærmere om dette i de alminnelige vilkårene punkt 4 b).