Arv og skifte

Advokat Øystein Hjelmeset har som advokat og dommerfullmektig opparbeidet seg kompetanse og erfaring innenfor arv og skifte, og kan mellom annet bistå med:

  • rådgivning om reglene om arv,

  • utforming av testament og

  • rådgivning ved generasjonsskifte av landbrukseiendommer. 

Advokat Hjelmeset bistår også klienter i arverettslige tvister, og påtar seg prosessoppdrag i slike saker som går for domstolene. 

Ny arvelov fra 01.01.2021

Les mer her

Bankruptcy Filing