©2018

Medlem av Den Norske Advokatforeningen

Arv og skifte

Advokat Øystein Hjelmeset har som advokat og dommerfullmektig opparbeidet seg kompetanse og erfaring innenfor arv og skifte, og kan mellom annet bistå med:

  • rådgivning om reglene om arv,

  • utforming av testament og

  • rådgivning ved generasjonsskifte av landbrukseiendommer. 

Advokat Hjelmeset bistår også klienter i arverettslige tvister, og påtar seg prosessoppdrag i slike saker som går for domstolene. 

Bankruptcy Filing