top of page

Arv og skifte

arvogskifte.PNG

Advokat Øystein Hjelmeset har lang erfaring og god kompetanse innen arv og skifte, og kan mellom annet bistå med:

  • rådgivning om reglene om arv (herunder arveplanlegging),

  • opprettelse av testament,

  • utforming av fremtidsfullmakter og

  • rådgivning ved generasjonsskifte av landbrukseiendommer. 

Advokat Hjelmeset bistår også klienter i arverettslige tvister, og påtar seg prosessoppdrag i slike saker som går for domstolene, i tillegg til å fungere som bostyrer i offentlige og private dødsboskifter. 

bottom of page