Særskilt utvalgte fagområder

Fast eiendom
Arv og skifte
Økonomisk familierett
Tvisteløsning og prosedyre

*Listen er ikke uttømmende. Ta kontakt dersom du ønsker bistand med noe som ikke er særlig nevnt ovenfor.

Medlem av Den Norske Advokatforeningen

©2018