Medlem av Den Norske Advokatforeningen

©2018

kontor~~POS=TRUNC modeller

Økonomisk familierett

Advokat Øystein Hjelmeset har både som advokat og dommerfullmektig jobbet mye med økonomisk familierett, herunder ved å yte bistand i økonomiske oppgjør mellom tidligere ektefeller og samboere.

Uenigheter og tvister knyttet til økonomi/formuesforhold mellom ektefeller og samboere kan ofte forhindres dersom partene regulerer dette på forhånd i bl.a. ektepakter eller samboeravtaler. Dette er noe advokat Hjelmeset kan bistå med å sette opp og utforme.

Tvister knyttet til skilsmisseoppgjør og økonomiske oppgjør mellom tidligere samboere blir ofte løst ved utenrettslige forlik. Dette er som regel ikke bare svært tidsbesparende, men også kostnadsbesparende. Det fremtidige forholdet mellom de tidligere partnerne vil også ofte bli langt bedre om tvisten løses ved forlik enn ved en rettsavgjørelse. Dette har særlig stor verdi der partene har felles barn.

Det er selvsagt tvister også innenfor fagområdet økonomisk familierett som ikke lar seg løse uten en rettslig avgjørelse. Advokat Hjelmeset påtar seg prosessoppdrag i slike saker som går for domstolene.