top of page

Tvisteløsning og prosedyre

Tvisteløsning og prosedyre omfatter forhandlinger, utenrettslig mekling, rettsmekling og prosedyre for domstolene.

 

Prosedyre foregår både for forliksrådene, de ordinære domstolene (tingretter, lagmannsretter og Høyesterett) og for særdomstolene (herunder jordskifteretten). Enkelte saker kan også gå for private voldgiftsdomstoler.

 

Advokat Øystein Hjelmeset har mellom annet erfaring som dommerfullmektig, noe som øker forståelsen for hvordan en sak bør føres og hvordan man kan lykkes med rettsmekling. Videre har Hjelmeset som advokat en variert og bred erfaring fra tvisteløsnings- og prosedyreoppdrag. 

Advokat Hjelmeset forsøker alltid først å løse tvisten utenfor rettsapparatet, eventuelt gjennom rettsmekling for domstolen. En minnelig løsning gjennom forlik er som regel både kostnads- og tidsbesparende for alle involverte parter, og kan gi en bedre tilpasset og mer fremtidsrettet løsning for klienten enn en rettslig avgjørelse.

I saker som ikke lar seg løse uten en rettslig avgjørelse bistår advokat Øystein Hjelmeset som prosess-fullmektig, og fører saken for retten.

bottom of page