top of page

Fast eiendom

fasteiendom1.PNG

Fagområdet fast eiendom spenner vidt, og omfatter blant annet følgende:

  • Tingsrett

  • Plan- og bygningsrett

  • Ekspropriasjon og grunnerverv

  • Jordskiftesaker

  • Tomtefeste

  • Mangelsaker etter avhendingsloven

  • Forbrukerentreprise (bustadoppføringsloven)

  • Boligrett (husleie, eierseksjonsameier m.m.)

fasteiendom2.PNG

Advokat Øystein Hjelmeset fikk etter studiet sin grunnopplæring i fast eiendom hos Advokatfirmaet Thommessen i Bergen, og har etter dette både som dommerfullmektig og advokat jobbet mye med fast eiendom - herunder i Advokatfirmaet Harris, som lenge har hatt fast eiendom som sitt hovedfelt. ​

Tvister knyttet til fast eiendom er ofte dekket av en rettshjelpsforsikring, noe som innebærer at store deler av kostnadene knyttet til tvisten blir dekket av forsikringsselskapet.

Se nærmere om dette i de alminnelige vilkårene punkt 4 b).

bottom of page