top of page

Dom - Prisavslag/erstatning pga mangler


Entreprenør dømt til å betale over én million til forbruker etter oppføring av ny bolig pga feil og mangler ved huset

Forbrukeren engasjerte i 2014 entreprenørfirmaet til å stå for planlegging og oppføring av en ny enebolig. Boligen ble ferdigstilt i oktober 2015. Både før og etter ferdigstilling avdekket og påpekte forbrukeren flere feil og avvik ved boligen, som hun mente var mangler etter bustadoppføringsloven. De fleste feil og avvik som ble oppdaget før overtagelsen ble enten utbedret av entreprenørfirmaet eller akseptert av forbrukeren. De fleste feil og avvik som ble oppdaget etter overtagelsen, ble enten avvist av entreprenøren som mangel eller utbedret på en utilstrekkelig måte.

Partene var både i forliksrådet og til rettsmekling i tingretten uten at de klarte å komme til enighet om noen løsning. Etter at partene hadde vært i forliksrådet engasjerte forbrukeren et annet byggefirma til å utbedre flere av manglene, herunder den mest alvorlige mangelen, som knyttet seg til taket og takkonstruksjonen. Hovedforhandlingen i saken ble avholdt den 17. - 19. november 2020 i Sogn og Fjordane tingrett sine lokaler på Nordfjordeid.

Sogn og Fjordane tingrett avsa den 22.12.2020 dom i saken. Retten fant at det heftet flere feil og mangler ved huset, herunder ved taket og takkonstruksjonen.

Entreprenørfirmaet ble dømt til å betale kr 443 232 i prisavslag og kr 498 984 i erstatning (utgifter til sakkyndige vitner som forbrukeren hadde engasjert og advokatutgifter med mer) samt kr 101 417,17 i erstatning for rettsgebyr og forbrukerens andel av utgiftene til fagkyndige meddommere og sakkyndig medmekler. I tillegg kom det forsinkelsesrenter på kr 92 267,54. Til sammen måtte entreprenøren betale kr 1 135 900,71 til forbrukeren etter mangelsaken.

Forbrukeren vant altså saken med sakskostnader. Dommen er nå rettskraftig og forbrukeren har mottatt betaling fra entreprenøren.

Forbrukeren ble bistått av advokat Øystein Hjelmeset, som jobber mye med mangelsaker etter både avhendingsloven, bustadoppføringsloven og håndverkstjenesteloven.

Comments


bottom of page